search
מעלה אדומים

מעלה אדומים

"הסדנא תרמה לי רבות, מיקדה אותי וגייסה אותי מחדש לעשייה"

"הסדנא הייתה מועילה הן מבחינת המטרה לשמה התכנסנו והן מבחינה אישית- למדנו על התנהלות במישורים נוספים. ניהול הזמן היה מצוין והחומר היה מעניין והועבר על הצד בטוב יותר."

"המנחה הייתה מקסימה, התחברה לקבוצה, עודדה חשיבה משותפת ועבודת צוות ונתנה טיפים, כיווני מחשבה חדשים וכלים פרקטיים להתנהלות ועשייה בוועד ובכלל."