search
מכללת רופין - שיווק דיגיטלי

מכללת רופין - שיווק דיגיטלי

לימור אטד הרצתה בקורס מנהלי שיווק דיגיטלי אשר הקמתי במכללת רופין. היא הרצתה על תקשורת שיווקית, פרסום, כתיבה ויחסי ציבור. מעבר לעבודה שלימור היא מרצה בחסד עליון, רבת ידע, מקצועית ויסודית. היא אמינה מאוד, מחויבת לכל תפקיד או הרצאה שלוקחת על עצמה- ללא משוא פנים וללא שיפוטיות. לימור אטד נבחרה למרצה מתוך 14 מרצים שונים בשני קורסים ברצף וב פה אחד. אני גאה ושמחה לעבוד עם לימור אטד למדתי ממנה המון במישור המקצועי והאישי ואני בטוחה שנעבוד יחד גם בהמשך (שי לימור)