search
המועצה לשימור אתרים

המועצה לשימור אתרים

לימור היקרה, ברצוני להודות לך הקורס בתקשורת שיווקית אותו העברת למשתתפים מאתרי המורשת בדצמבר 2015 במהלך שני ימי הקורס עבדת עם המשתתפים על איך לספר נכון את הסיפור שלהם לצרכנים פוטנציאלים ובעיקר לעיתונאים ואמצעי התקשורת, תוך כדי מתן ידע חשוב "מבפנים" והרבה פרקטיקה. השילוב של הידע שלימדת, התרגולים והמפגש עם העיתונאית חגית רון רבינוביץ' יצרו קורס משמעותי ומלמד, ועל כך תודתנו. אני מקווה כי גם מצאת עניין במפגש עם אנשי אתרי המורשת והסיפורים שהביאו עימם. בברכה דקל ליאני רכזת השתלמויות ופרויקט מתנדבים למורשת.