search
ויצו

ויצו

"לימור אטד קיימה סדנאות לסניפי ויצו ומלווה אותנו במשך מספר שנים בייעוץ אסטרטגי לניהול אגף גיוס הכספים ולפיתוח מנגנוני עבודה מאורגנים כמו גם סייעה בנושאי תקשורת שיווקית ותכנים כתובים על כל המשתמע מניסוח תוכניות עבודה, חומרים פרסומים, בקשות תמיכה ועוד. את התוצאות של הסדנאות בשטח ושל הליווי בכלל, ראינו חד משמעית בעלייה במוטיבציה של הנפשות הפועלות, ובעלייה ברמת ההכנסות הלכה למעשה"