search
הקריה האקדמית אונו

הקריה האקדמית אונו

"הקורסים "ניהול כישורי קריירה" ו"מערכי מכירה, שירות ונאמנות לקוח", נבנו במעורבות מלאה של לימור במסגרתם, מועברים נושאים דוגמת אסטרטגיה וטקטיקות קריירה, התנעת מוטיבציה בלימודים ובעסקים, ניהול זמן, יחסי ציבור, תקשורת שיווקית, ניהול השירות ,מודלים חדשניים לשביעות רצון ולנאמנות לקוח, כתיבת תכניות עבודה, ועוד. כל אלו ,מועברים בצורה מעשית ,תוך התנסות בפועל של הסטודנטים, ומהווים כלים חשובים לחיים שאחרי האקדמיה עבור הסטודנטים שלנו. מאז הצטרפותה אלינו, נחשפתי ליכולותיה הגבוהות של לימור כמרצה וכמי שמובילה תהליכי חשיבה ותכנון לבניית סדנאות וקורסים חדשים. במסגרת זו, התגלו לי תכונותיהיוצאות הדופן, הן ברמה המקצועית והן ברמה האנושית. ללימור יכולת גבוהה מאד לסחוף את הסטודנטים לתוך חוויית הלמידה, לאתגר אותם אינטלקטואלית, לספק להם משוב מעמיק ויסודי על עבודתם. כל זאת- בנכונות ובנועם רב.

אני ממליצה בחום רב על ניצול ההזדמנות ליהנות מכישוריה"