search
בית ספר כותרת

בית ספר כותרת

"נהנתי מאוד בסדנא ליחסי ציבור לעסקים חברתיים ועמותות, הדוגמאות החיות מהשטח, והכלים עוררו בי רצון ללכת ולהתנדב"