search
עמותת אנוש

עמותת אנוש

"לימור הובילה את העמותה בתחום היח"צ והצעידה אותה קדימה, תוך שהיא מסייעת באופן אינטנסיבי למאמצינו לשינוי תודעה כלפי אוכלוסיית פגועי הנפש, ולתמורות חשובות בעמדות בקרב הציבור הרחב בנושא בריאות הנפש, ניפוץ הסטיגמה והדעות הקדומות. לימור הוכיחה לאורך כל הדרך נאמנות רבה לעמותה, מסירות אין קץ ונכונות ורצון לתרום מעל ומעבר למצופה לטובת קידום העמותה והמהלכים בתקשורת. היא מפתיעה ביכולת המקצועית שלה ובחשיבה המקורית המאפיינת אותה, של "מחוץ לקופסה". היא מסורה באופן טוטלי למשימה ואינה מרפה עד שהיא משיגה את מבוקשה. צמד המילים "לא ייתכן" אינו כלול אצלה בלקסיקון...היא בנתה יחד עם מחלקת היח"צ בעמותה תכנית אסטרטגית סדורה מדי רבעון, כשהיא מכסה את כל התכנים העיקריים, ועבדה באופן מאד סיסטמתי ומובנה, כך שהצלחנו לקבל חשיפה רחבה מאד בכלי התקשורת.

 

לימור אטד מוכיחה בעבודתה מקצועיות רבה ובלתי מתפשרת, ובעלת יוזמות ייחודיות ומקוריות ומסודרת מאד בעבודתה. בזכות זה היא מגיעה להישגים משמעותיים, ותמיד בנועם, בסבר פנים מאירות ומחייכות, במרץ בלתי נלאה, ובחן האופייני לה כל-כך."