search
מאושרים

מאושרים

הרצאה מחויכת ומרתקת בהשראת מודלים בינלאומיים- איך פועלים ארגונים בעולם למען אושרם? איך מתניעים מוטיבציה ותקשורת שירותית במנגנוני עשייה- מלוגיסטיקה ועד שירות ומכירות? איך מטפחים נאמנות לקוחות? זה הכל תכנון לאושר.