search
אישה 90%

אישה 90%

מי אמר ש-100% זה מספר מציאותי? האם צריך להיות מושלמים כדי להצליח? דרך סיפורה האישי, לימור, אמא ל-3 ילדים ואשת קריירה, פותחת דלת למסע התנעה מרגש והומוריסטי, בין תחנות ההוויה המרכיבות את הגורם שהוא "אני".